IT Outsourcing

belinda cz sro it outsourcing 01

Každá společnost má jiné technické požadavky. Čím je síť složitější, tím citlivější. Velká společnost s několika stovkami pracovních míst proto potřebuje jiný přístup než malá agentura s male počtem zaměstnanců. Outsourcing IT přináší v obou případech významné výhody.

Outsourcing IT představuje spekter  služeb spojených se správou výpočetní techniky, které zajišťuje externí dodavatel (specializovaná firma).

Interně poskytované služby jsou dosud poskytovány specializovaným externím poskytovatelem služeb. Externě jsou však zadávány pouze vedlejší funkce, tj. Úkoly, které společnost potřebuje k výkonu svých hlavních činností.

Běžnou formou outsourcingu je outsourcing IT. Společnost tak outsourcuje svou IT infrastrukturu na externího poskytovatele, a proto ji již neprovozuje. Externí poskytovatel se připojí k i.d.R. jako vnější partner ve vzhledu. Předmět a trvání poskytování služeb se řídí smlouvami.

Outsourcing informačních technologií (IT) je plně odpovědný přenos IT funkcí a / nebo obchodních procesů s velkým podílem IT do právně nezávislé - tj. externí poskytovatelé služeb po stanovenou dobu.

 • Podle úrovně výkonu („co“): Outsourcing infrastruktury, aplikace Outsourcing, Outsourcing podnikových procesů (BPO) nebo Outsourcing podnikových transformací (BTO).
 • Podle rozsahu ("kolik"): Části funkcí / procesů (Selektivní Outsourcing), Kompletní funkce / procesu (Celkový (IT) outsourcing)
 • Podle počtu poskytovatelů služeb („kdo“): jeden poskytovatel služeb (outsourcing jednoho dodavatele), více poskytovatelů služeb (outsourcing více dodavatelů)
 • Podle umístění služby („kde“): v zemi (pobřežní outsourcing), v blízkém zahraničí (pobřežní outsourcing), v zahraničí (offshorový outsourcing)
 • Podle příjemce služby („pro koho“): pro jednotlivé organizační jednotky, pro celou organizaci
 • Podle umístění zákazníků (uživatelů služeb): celosvětově (globální outsourcing), regionální (regionální outsourcing), národní (národní outsourcing), místní (místní outsourcing)

Výhody outsourcingu

Výhody outsourcingu jsou zřejmé. Outsourcingem vedlejších funkcí se společnost může soustředit na své hlavní činnosti, tj. Na vlastní poskytování provozních služeb. Dalším důležitým bodem je úspora nákladů. Vzniká například snížením investic do provozních zdrojů a vyloučením potřeby školení našich vlastních zaměstnanců. Externí výhody mohou také vést k daňovým výhodám. Benchmarkem pro odměňování outsourcingu je alespoň 20% úspora nákladů. V externím zadávání veřejných zakázek jsou samozřejmě také kvalitativní výhody. Výběrem specializovaného poskytovatele, který je téměř vždy nejmodernějším, je možný přístup k nejmodernějším technologiím. Úkol je tak splněn efektivněji a kvalitněji. Nelze popřít také skutečnost, že nová obchodní pole jsou (mohou) být otevřena strategickými partnerstvími.

Outsourcing IT na míru vaší společnosti.

Ať už je pro vás a vaši společnost možnost úplného nebo částečného zajištění IT, rádi vám sdělíme bezplatnou konzultaci. Analyzujeme technické základy vaší sítě a vypracujeme koncepty pro optimalizaci procesů a služeb. Diskutujete s našimi odborníky v oblasti IT, které služby EDP z našeho rozsáhlého katalogu služeb vyhovují vašim potřebám.

Služby outsourcing IT

 • zálohování a zabezpečení dat;
 • výběr vhodného poskytovatele a připojení k internetu, realizace bezdrátového připojení a jeho zabezpečení;
 • správa, údržba informačního systému;
 • servis,konzultace, poradenství a podpora;
 • další služby.

Výhody outsourcingu IT

 • Snížení finančních nákladů díky uvolněni vnitřních zdrojů firmy.
 • Koncepční řešení informačních technologií a jejich efektivním rozvoj.
 • Časová flexibilita IT specialistů
 • Garantovaná reakční doba na vzniklé problémy.
 • Náhradní řešení problému, až do doby, než dojde k jeho odstranění.

Co od nás můžete očekávat

 • Individuální přístup k zákazníkům
 • Vstupní audit IT zdarma
 • Veškeré povinnosti spojené se správou výpočetní techniky přenecháte na naše odbornici.
 • Mnohaleté zkušenosti v oboru, silné know-how, spolehlivost, flexibilita, garance kvalitní služby.

Máte-li jakékoli dotazy, jsme vám vždy k dispozici. Kontakt.

Máme 25 let zkušeností v IT

Free Joomla! template by L.THEME