IT Consulting

belinda cz sro it consulting 01

Úkoly IT poradenství

Rozsah IT konzultanta je velmi různorodý díky své poloze a překrývání s úkoly správy a inženýrství. Vzhledem k rychle se rozvíjejícím technickým změnám ve věku digitalizace musí být IT konzultant obeznámen s aktuálním vývojem na trhu a musí být připraven na nové, inovativní cesty.

Poradenství v oblasti IT zahrnuje hodnocení stávajících IT systémů externí společnosti z technického a ekonomického hlediska, jakož i zjišťování možností optimalizace a obchodních řešení IT pro ně. V rámci projektu IT Business Konsultant nejprve vytvoří informační strategii pro společnost. V dalším kroku pro ně provede studie proveditelnosti a vypočítá náklady na IT Business Řešení. Při realizaci projektu je IT Business Konsultant zodpovědný za IT Strategické poradenství, včasnou implementaci a sledování jeho koncepce. Působí jako technické rozhraní k jednotlivým výrobcům a odpovídá za procesní podporu při implementaci nového hardwaru nebo softwaru, jejich instalaci, konfiguraci a správu. Mezi jeho povinnosti patří kontrola kvality prostřednictvím testování a dokumentace. Pro dokončení projektu připraví IT konzultant prezentaci a zajistí transfer k zákazníkovi. Aby jeho zaměstnanci mohli pracovat úspěšně, například s novou IT infrastrukturou , IT konzultant provádí důkladné školení.

Aby IT poradce mohl plnit své široké spektrum úkolů, potřebuje důkladné počítačové know-how, technické a obchodní porozumění, jakož i rétorické a prezentační dovednosti. Dále se vyznačuje svými kontaktními a týmovými dovednostmi a má nezávislý a strukturovaný způsob práce.

Při zvažování IT managementu stojí za zmínku, že to nebylo vždy tak rozsáhlé a rozmanité. Rozsah úkolů IT konzultantů se v průběhu let neustále rozšiřoval. Je tomu tak proto, že softwarová řešení stále více zobrazují více obchodních úkolů a stále komplexnější podnikové procesy. V 80. letech 20. století bylo IT poradenství omezeno na technickou stránku analýzy většinou omezených potřeb před plánováním IT projektu. V následujícím desetiletí se operační systémy staly složitější, společnosti již měly několik izolovaných řešení určitých problémových oblastí. IT-Consulting muselo zhodnotit, jak integrovat nové softwarové řešení do IT prostředí. Ale i zde se jednalo hlavně o technické poradenství.

Poté dodavatelé softwaru začali nabízet své služby prostřednictvím poskytování aplikačních služeb a zvýšila se míra standardizace. V rámci poskytování aplikačních služeb převzaly poradenské společnosti v oblasti IT kromě nabídky čistého softwaru stále více úkolů. Víceúrovňová podpora byla na denním pořádku, ale i celé procesy byly stále více přemisťovány do IT poradenských společností. Tím se zvýšila složitost a IT konzultanti stále více rozšiřovali svoji působnost v podnikatelském sektoru. V hodnotovém řetězci se IT Consulting postupně posunulo z kroků po proudu na vyšší. Tento vývoj ukazuje, proč jsou ve věku digitalizace IT konzultanti již žádáni při navrhování řetězce přidané hodnoty, tj. Ve fázi strategie. Digitální transformace získala od většiny společností vysokou a nejvyšší prioritu. Na trhu je nyní všeobecně přijímáno, že IT konzultační společnosti mají správnou odpověď na požadavky digitalizace.

Digitalizace: klíčová role IT Consulting

Digitalizace a související digitální sítě zásadním způsobem změnily přidanou hodnotu společností a organizací. Digitalizace má dopad na budoucnost každé společnosti. Výsledkem je, že mnoho společností musí provést významné změny, které ovlivňují obchodní procesy s jednotlivými pracovními toky a dokonce i celou organizační strukturou. Často jsou testovány celé obchodní modely. Obchodní konzultanti a především IT konzultanti musí podporovat své zákazníky při provádění nezbytných úprav a rozpoznávání a využívání příležitostí a příležitostí, které z toho vyplývají. V rámci digitalizace hrají IT oddělení v podnikání klíčovou roli. Aby mohli IT manažeři fungovat jako společnost zaměřená na budoucnost, musí řídit procesy vpřed a zavádět inovativní obchodní modely ve společnosti.

Jak ale dokážou společnosti dosáhnout potřebné digitální transformace? Tato otázka dnes stále více čelí IT konzultantům. IT konzultanti tak čelí novým požadavkům. Podle studie Lünendonk 2017: „Obchodní inovace a transformace - kde dnes společnosti stojí?“ Je pro poskytovatele konzultačních a IT služeb stále důležitější pochopit cestu zákazníků koncových zákazníků za účelem využití technologických inovací a obchodní modely založené na tomto porozumění rozvíjet. IT konzultanti stále více požadují komplexní konzultační a transformační přístup s odbornými znalostmi v oblasti digitálních zákaznických zkušeností, automatizace procesů, analýzy dat a designového myšlení.

Vzhledem ke změněným požadavkům zákazníků se konkurenční prostředí změnilo také u mnoha poskytovatelů konzultačních a IT služeb. Klasické agentury a nově založené digitální agentury se zabývají realizací front-endů, aplikací nebo analytiků dat, zatímco Velká čtyřka z obchodních a daňových poradenských společností se také úspěšně umístila v IT poradenství se službami pro digitalizaci. Vzhledem k měnícím se požadavkům zákazníků nabízíme komplexní poradenství, vývoj a implementaci, poradci a poskytovatelé IT služeb, jako jsou Accenture, Deloitte nebo Wipro, získali digitální a kreativní agentury, které integrují jejich odborné znalosti do jejich portfolia. Aby mohli poradci čelit výzvám a úspěšně uspět na trhu s IT poradenstvím, musí investovat do IT technologií, najímat datové vědce a IT specialisty a spolupracovat s technologickými společnostmi.

Budoucí IT architektura: současné výzvy IT Poradci

Jak zajistit, aby systémová architektura klientských společností vyhovovala rychlosti digitální transformace? To je velká otázka, kterou musí IT-Consulting v blízké budoucnosti řešit. Pod nadpisem „Budoucí IT architektura“ IT konzultanti nejprve vytvářejí předpoklady pro udržení kroku s rychlostí změn, které v současnosti zákazník požaduje. Stále kratší cykly rozmístění přemohou tradiční IT krajinu. Tyto monolity jsou velmi těžkopádné a náročné na údržbu. Jednou z možností je použití moderních služeb rychlé integrace. Umění spočívá v rychlé integraci těchto „lehkých“ konstrukcí IT a postupné nahrazování klasicky naprogramovaných IT řešení.

Neustále se zabýváme současnými IT trendy a novými technologiemi a hodnotíme je s ohledem na možné a smysluplné využití v projektech našich klientů. Podívejte se, jaké příležitosti pro vás mají velké IT trendy, jako jsou cloud výpočetní, Microsoft Azure, Software Defined Networking (SDN), Internet of Things (IoT) nebo Big Data.

Máte-li jakékoli dotazy, jsme vám vždy k dispozici. Kontakt.

Máme 25 let zkušeností v IT

Free Joomla! template by L.THEME