Privacy Policy a Cookies

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

Osobní údaje (obvykle označované pouze jako "údaje") budeme zpracovávat pouze v rámci nutnosti a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu a služeb, které jsou zde nabízeny.

Podle čl. 4 č. 1 nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“), „zpracování“ označuje jakoukoli operaci nebo soubor operací, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování , ukládání, přizpůsobení, změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiným způsobem zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení provedené na osobních údajích, ať už automatizovanými prostředky či nikoli.

Účelem následujících zásad ochrany osobních údajů je informovat vás zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základě pro zpracování těchto údajů, a to buď pod naší vlastní kontrolou, nebo ve spojení s ostatními. Níže také vás informujeme o komponentách třetích stran, které používáme k optimalizaci našich webových stránek a zlepšování uživatelského prostředí, což může vést k tomu, že uvedené třetí strany také zpracovávají údaje, které shromažďují a kontrolují. Naše zásady ochrany osobních údajů mají následující strukturu:

I. Informace o nás jako správcích vašich dat
II. Práva uživatelů a subjektů údajů
III. Informace o zpracování dat

I. Informace o nás jako správcích vašich dat

Odpovědným poskytovatelem těchto webových stránek ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Belinda CZ s.r.o.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech Republic

Telefonní číslo: +420 228 887 715
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů u poskytovatele je:

Kateryna Berkova 

II. Práva uživatelů a subjektů údajů

Pokud jde o zpracování údajů, které bude podrobněji popsáno níže, mají uživatelé a subjekty údajů právo

  • k potvrzení, zda se zpracovávají údaje, které se jich týkají, informace o zpracovávaných údajích, další informace o povaze zpracování údajů a kopie údajů (viz také čl. 15 GDPR);
  • opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);
  • k okamžitému vymazání údajů, které se jich týkají (viz také čl. 17 DSGVO), nebo, pokud je nezbytné další zpracování, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 3 GDPR, k omezení uvedeného zpracování podle Čl. 18 GDPR;
  • přijímat kopie údajů, které se jich týkají a / nebo poskytly, a nechat je předávat jiným poskytovatelům / správcům (viz také čl. 20 GDPR);
  • podat stížnosti dozorčímu orgánu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává správce v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Kromě toho je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým zveřejňuje údaje o všech takových opravách, vymazáních nebo omezeních uložených na jejich zpracování podle čl. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. Tato povinnost se však nevztahuje, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Uživatelé však mají právo na informace o těchto příjemcích.

Podobně podle čl. 21 GDPR, uživatelé a subjekty údajů mají právo vznést námitku proti budoucímu zpracování svých údajů správcem podle čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

III. Informace o zpracování údajů

Vaše údaje zpracovávané během používání našich webových stránek budou smazány nebo zablokovány, jakmile skončí účel uložení, vymazání údajů není vyloučeno zákonnými povinnostmi uchovávání a žádné informace o opakovaní pokud není níže uvedeno jinak.

Data serveru

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečné a stabilní webové stránky, jsou data přenášena k nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Tyto takzvané serverové soubory protokolu zahrnují typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, operační systém, webové stránky, ze kterých jste přešli na naše webové stránky (odkazující URL),  na našich webových stránkách, které navštívíte, datum a čas příslušného přístupu a IP adresu internetového připojení, ze kterého jsou naše webové stránky používány.

Tyto údaje shromážděné tímto způsobem jsou prozatím uloženy, ale ne společně s dalšími údaji od vás.

Toto skladování probíhá na právním základě čl. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek.

Údaje budou vymazány nejpozději po sedmi dnech, pokud není pro účely důkazů vyžadováno další uchovávání. V opačném případě jsou data zcela nebo zčásti vyloučena z výmazu, dokud není incident konečně vyřešen.

Soubory cookie

a) Soubory cookie relace

Cookie je malý soubor, který je uložen na Vašem koncovém zařízení a obsahuje data, jako je například osobní nastavení stránek nebo přihlašovací informace. Tento soubor vytváří a posílá webový server, se kterým jste prostřednictvím svého webového prohlížeče navázali spojení. Obecně používáme cookies pro analýzu zájmů na našich stranách i pro zlepšování uživatelského komfortu našich webových stran.

Pokud chcete užívat naše webové stránky v plném rozsahu a komfortu, měli byste akceptovat alespoň ty cookies, které umožňují použití určitých funkcí nebo zvyšují komfort užívání. Účel námi užívaných cookies je uveden v následujícím přehledu.

Při užívání našich stránek, jestliže jsou cookies dle nastavení Vašeho prohlížeče akceptovány, jste s použitím těchto cookies srozuměni. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že automaticky akceptuje všechny cookies. Nicméně máte možnost svůj prohlížeč nastavit tak, aby se cookies před uložením zobrazily, aby byla akceptovány jen některé cookies nebo byly cookies obecně odmítnuty.

Upozorňujeme Vás, že změna nastavení se týká pouze příslušného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče nebo změníte koncové zařízení, musíte nastavení provést znovu. Navíc můžete cookies kdykoli ze svého paměťového média smazat. Informace o nastavení cookies, jejich změnách a mazání získáte pomocí nápovědy k Vašemu webovému prohlížeči.

V následujícím textu budou vysvětleny nejběžnější druhy cookies:

b) Cookies třetích stran

Naše webové stránky mohou také používat cookies od partnerských společností, se kterými spolupracujeme, pro účely reklamy, analýzy nebo funkcí našich webových stránek.

Podrobnosti naleznete v následujících informacích, zejména pro účely a právní základ zpracování těchto souborů cookie třetích stran.

c) Zakázání cookies

Použití cookies můžete odmítnout změnou nastavení v prohlížeči. Stejně tak můžete pomocí prohlížeče smazat již uložené cookies. Požadované kroky a opatření se však liší v závislosti na používaném prohlížeči. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k vašemu prohlížeči nebo se obraťte na podporu výrobce. Nastavení prohlížeče nemůže zabránit nastavení tzv. Flash cookies. Místo toho budete muset změnit nastavení vašeho přehrávače Flash. Kroky a opatření, které jsou k tomu nutné, závisí také na používaném přehrávači Flash. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k vašemu přehrávači Flash nebo se obraťte na jeho výrobce s žádostí o podporu.

Pokud zakážete nebo omezíte instalaci cookies, nemusí být všechny funkce na našem webu plně použitelné.

Zpracování objednávky

Údaje, které nám poskytnete při objednávce zboží a / nebo služeb od nás, budou muset být zpracovány, aby bylo možné vaši objednávku splnit. Upozorňujeme, že bez poskytnutí těchto údajů nelze objednávky zpracovat.

Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Po dokončení vaší objednávky budou vaše osobní údaje smazány, ale pouze po lhůtách pro uchovávání požadovaných daňovým a obchodním zákonem.

Abychom mohli vaši objednávku zpracovat, sdílíme vaše údaje s přepravní společností odpovědnou za doručení v rozsahu nezbytném pro doručení vaší objednávky a / nebo s poskytovatelem platebních služeb v rozsahu nezbytném pro zpracování vaší platby.

Právním základem pro přenos těchto údajů je Čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Účet zákazníka / registrace

Pokud si u nás vytvoříte zákaznický účet prostřednictvím našich webových stránek, použijeme údaje, které jste zadali při registraci (např. Shromážděte a uchovávejte své jméno, adresu nebo e-mailovou adresu výhradně pro předsmluvní služby, pro plnění smlouvy nebo pro účely péče o zákazníky (např. poskytnout vám přehled o vašich předchozích objednávkách u nás nebo vám nabídnout tzv. funkci letáku). Současně uložíme IP adresu a datum vaší registrace spolu s časem. Tyto údaje samozřejmě nebudou předávány třetím stranám.

V rámci dalšího registračního procesu bude získán váš souhlas s tímto zpracováním a odkaz na disent ingesriten na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které jsme shromáždili, budou použity pouze pro poskytnutí zákaznického účtu.

Pokud souhlasíte s tímto zpracováním, čl. (a) Právní základ GDPR pro zpracování.

Pokud otevření účtu zákazníka slouží také předsmluvním opatřením nebo plnění smlouvy, právním základem pro toto zpracování je také čl. b) GDPR.

Souhlas s otevřením a údržbou zákaznického účtu můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v souladu s článkem 7 sec. 3 GDPR. Vše, co musíte udělat, je informovat nás o vašem odvolání.

Údaje shromážděné v tomto ohledu budou vymazány, jakmile zpracování již nebude nutné. Přitom však musíme respektovat retenční lhůty podle daňového a obchodního práva.

Úvěrové kontroly a skóre

Pokud vám nabízíme základní možnost platby fakturou v rámci našeho sortimentu zboží nebo služeb a vy ji využijete, vyhrazujeme si právo získat kreditní zprávu na základě matematicko-statistických postupů od informační agentury (jako je Creditreform, Schufa, Bürgel nebo infoscore). Za tímto účelem jsou vaše údaje, pokud jsou smluvně relevantní, jako jsou předat své jméno a adresu informační agentuře. Následující informace o statistické pravděpodobnosti prodlení používáme k rozhodnutí, zda vám nabídneme platbu fakturou.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na odolnosti nároku v souladu s čl. f GDPR.

Zpravodaj

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho bezplatného zpravodaje, budou nám předány údaje, které jste za tímto účelem požadovali, tedy vaše e-mailová adresa a - případně - vaše jméno a adresa. Současně ukládáme IP adresu internetového připojení, ze kterého přistupujete na naše webové stránky, stejně jako datum a čas vaší registrace. V rámci dalšího registračního procesu získáme váš souhlas při zasílání newsletteru, konkrétně popíšeme obsah a budeme se odkazovat na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje používáme výhradně pro zasílání newsletteru – zejména nebudou předány třetím stranám.

Právním základem je čl. (a) GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v souladu s čl. Chcete-li to provést, stačí nás informovat o svém odvolání nebo sledovat odkaz pro odhlášení obsažený v každém bulletinu.

Kontakt

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, údaje, které poskytnete, budou použity ke zpracování vaší žádosti. Poskytnutí údajů je nezbytné pro zpracování a odpověď na vaši žádost - bez jejich poskytnutí nemůžeme odpovědět na vaši žádost nebo maximálně omezeně.

Právním základem pro toto zpracování je čl. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, pokud byla vaše žádost s konečnou odpověď a vymazání není vyloučeno zákonnými povinnostmi uchovávání, například v případě následného zpracování smlouvy.

Příspěvky uživatelů, komentáře a hodnocení

Nabízíme zveřejnit otázky, odpovědi, názory nebo recenze na našich webových stránkách, dále jen "příspěvky. Pokud použijete tuto nabídku, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas odeslání, stejně jako pseudonym, který můžete použít.

Právním základem je čl. (a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v souladu s čl. Vše, co musíte udělat, je informovat nás o vašem odvolání.

Dále zpracováváme vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa bude zpracována, protože máme oprávněný zájem podniknout další kroky nebo ji podpořit, za předpokladu, že váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran a/nebo se jinak stane nezákonným.

Právním základem v tomto případě je článek 6 od 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v nezbytné právní obhajobě.

Následné připomínky

Pokud zveřejníte příspěvky na našich webových stránkách, nabízíme také přihlášení k odběru jakýchkoli následných příspěvků třetích stran. Abychom vás mohli informovat o těchto následných příspěvcích e-mailem, zpracováváme vaši e-mailovou adresu.

Právním základem je čl. (a) GDPR. Svůj souhlas s tímto předplatným můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v souladu s čl. Chcete-li to provést, stačí nás informovat o vašem odvolání nebo sledovat odkaz pro odhlášení obsažený v příslušném e-mailu.

Online žádosti o zaměstnání / zveřejnění inzerátů

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám prostřednictvím našich webových stránek. S těmito digitálními aplikacemi budeme údaje o vašich žadatelích a žádostech shromažďovat a zpracovávat elektronicky za účelem dokončení procesu podávání žádostí.

Právním základem pro toto zpracování je § 26 ods. 1 s. 1 BDSG i.V.m. Čl. 88 (1) GDPR.

Pokud je pracovní smlouva uzavřena po podání žádosti, uchováváme vaše údaje předložené během žádosti ve vašem osobním spisu pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu – to samozřejmě v souladu s dalšími právními povinnostmi.

Právním základem pro toto zpracování je také § 26 (1) s. 1 BDSG i.V.m. Art. 88 (1) GDPR.

Při zamítnutí žádosti automaticky smažeme údaje, které nám byly předloženy dva měsíce po oznámení o zamítnutí. K výmazu však nedochází, pokud údaje vyžadují delší uchovávání až čtyř měsíců nebo do ukončení soudního řízení z důvodu právních předpisů, např.

Právním základem v tomto případě je článek 6 od 1 lit. f) GDPR a § 24 od . Náš oprávněný zájem spočívá v právní obraně a vymáhání.

Pokud výslovně souhlasíte s delším ukládáním vašich údajů, například pro vaše zařazení do databáze žadatelů nebo potenciálních zákazníků, budou údaje dále zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Právním základem je pak čl. (a) GDPR. Svůj souhlas však můžete samozřejmě kdykoli odvolat v souladu s článkem 7 sec. 3 GDPR tím, že nám prohlásíte účinnost do budoucna.

Twitter

Udržujeme online přítomnost na Twitteru, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. To může zvýšit rizika pro uživatele v tom, že například přístup k uživatelským datům může být později obtížnější. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je výhradně s Twitterem. Společnost Twitter Inc. je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Na Pinterestu udržujeme online přítomnost, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. Pinterest je služba společnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. To může zvýšit rizika pro uživatele v tom, že například přístup k uživatelským datům může být později obtížnější. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je určena výhradně Pinterestu. Společnost Pinterest Inc. je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pinterestu naleznete na adrese

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

Udržujeme online přítomnost na YouTube, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiná společnost společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. To může zvýšit rizika pro uživatele v tom, že například přístup k uživatelským datům může být později obtížnější. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je určena výhradně na YouTube. Společnost Google LLC je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů na YouTube naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

Ve společnosti LinkedIn udržujeme online přítomnost, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. To může zvýšit rizika pro uživatele v tom, že například přístup k uživatelským datům může být později obtížnější. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je výhradně s LinkedIn. Společnost LinkedIn Corporation je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů linkedinu naleznete na adrese:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Provozujeme firemní přítomnost na platformě Facebook za účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zúčastněnými stranami nebo zákazníky.

Na této platformě sociálních médií jsme společně odpovědní společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 Ireland.

Úředníka pro ochranu údajů společnosti Facebook lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme upravili dohodou o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které následuje a je reprodukováno níže, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš legitimní zájem je o analýzu, komunikaci, prodej a reklamu našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR směrem k operátorovi platformy. Uživatel může svůj souhlas s tím v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy do budoucnosti.

Když získáte přístup k naší online přítomnosti na platformě Facebook, Facebook Ireland Ltd. Jako provozovatel platformy v EU se zpracovávají uživatelská data (např. Osobní údaje, adresa IP atd.).

Tato uživatelská data se používají pro statistické informace o použití naší společnosti na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. používá tato data pro průzkum trhu a reklamní účely a také k vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů je to Facebook Ireland Ltd. Například je možné inzerovat uživatele uvnitř i mimo Facebook na základě zájmů. Pokud je uživatel při hovoru přihlášen ke svému účtu na Facebooku, Facebook Ireland Ltd. také propojit data s příslušným uživatelským účtem.

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti budou použity ke zpracování žádosti. Budeme smazat data uživatele za předpokladu, že žádost uživatele byla nakonec zodpovězena a neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání, například s následným plněním smlouvy.

Ke zpracování dat, Facebook Ireland Ltd. případně také nastavit cookies.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci souborů cookie příslušným nastavením prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení tohoto závisí na příslušném prohlížeči. V případě souborů cookie flash nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale prostřednictvím odpovídajícího nastavení přehrávače Flash. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to vést ke skutečnosti, že ne všechny funkce Facebooku jsou plně použitelné.

Další informace o zpracovatelských činnostech, jejich prevenci a vymazání údajů zpracovávaných Facebookem naleznete v datové politice Facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. také přes Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025 v USA.

Společnost Facebook Inc. se přihlásila k „štítu na ochranu osobních údajů EU-USA“, čímž prohlašuje, že při zpracování údajů v USA dodržuje předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Provozujeme firemní přítomnost na platformě Instagram za účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zúčastněnými stranami nebo zákazníky.

Na této platformě sociálních médií jsme společně odpovědní společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 Ireland.

Úředníka pro ochranu údajů Instagramu lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme upravili dohodou o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které následuje a je reprodukováno níže, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš legitimní zájem je o analýzu, komunikaci, prodej a reklamu našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR směrem k operátorovi platformy. Uživatel může svůj souhlas s tím v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy do budoucnosti.

Když získáte přístup k naší online přítomnosti na platformě Instagram, Facebook Ireland Ltd. Jako provozovatel platformy v EU se zpracovávají uživatelská data (např. Osobní údaje, adresa IP atd.).

Tato uživatelská data se používají pro statistické informace o použití naší společnosti na Instagramu. Facebook Ireland Ltd. používá tato data pro průzkum trhu a reklamní účely a také k vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů je to Facebook Ireland Ltd. Například je možné inzerovat uživatele uvnitř i vně Instagramu na základě zájmů. Pokud je uživatel při hovoru přihlášen ke svému účtu Instagram, Facebook Ireland Ltd. také propojit data s příslušným uživatelským účtem.

Pokud uživatel kontaktuje Instagram, osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti budou použity ke zpracování žádosti. Budeme smazat data uživatele za předpokladu, že žádost uživatele byla nakonec zodpovězena a neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání, například s následným plněním smlouvy.

Ke zpracování dat, Facebook Ireland Ltd. případně také nastavit cookies.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci souborů cookie příslušným nastavením prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení tohoto závisí na příslušném prohlížeči. V případě souborů cookie flash nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale prostřednictvím odpovídajícího nastavení přehrávače Flash. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to vést ke skutečnosti, že ne všechny funkce Facebooku jsou plně použitelné.

Další informace o zpracovatelských činnostech, jejich prevenci a vymazání dat zpracovávaných Instagramem naleznete v datových zásadách Instagramu:

https://help.instagram.com/519522125107875

Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. také přes Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025 v USA.

Společnost Facebook Inc. se přihlásila k „štítu na ochranu osobních údajů EU-USA“, čímž prohlašuje, že při zpracování údajů v USA dodržuje předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Odkazy na sociální média prostřednictvím grafiky

Na našich webových stránkách inzerujeme také na níže uvedených sociálních sítích. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušné sítě. Použití této propojené grafiky brání automatickému navázání spojení s příslušným serverem sociální sítě, když je vyvolán web s aplikací sociálních médií, aby se zobrazila grafika samotné samotné sítě. Uživatel je přesměrován do služby příslušné sociální sítě pouze kliknutím na odpovídající grafiku.

Po předání uživatele jsou informace o uživateli zaznamenány v příslušné síti. Nelze vyloučit, že takto shromážděná data budou zpracována v USA.

V první řadě to zahrnuje data, jako je IP adresa, datum, čas a navštívená stránka. Pokud je uživatel přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může být provozovatel sítě schopen přiřadit informace shromážděné z konkrétní návštěvy uživatele k jeho osobnímu účtu. Pokud uživatel interaguje prostřednictvím tlačítka „Sdílet“ v příslušné síti, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a v případě potřeby zveřejněny. Pokud chce uživatel zabránit tomu, aby shromážděné informace byly přímo přiřazeny k jeho uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na obrázek odhlásit. Existuje také možnost odpovídající konfigurace příslušného uživatelského účtu.

S naším webem jsou propojeny následující sociální sítě:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/policy.php

Certifikace ochrany údajů mezi EU a USA („Ochrana soukromí v EU-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Prohlášení o ochraně dat: https://twitter.com/privacy

Certifikace ochrany údajů mezi EU a USA („štít ochrany osobních údajů EU-USA“) https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

Prohlášení o ochraně dat: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Certifikace ochrany údajů mezi EU a USA („štít ochrany osobních údajů EU-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

YouTube

Google Ireland Limited, Gordonův dům, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiná společnost společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Prohlášení o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy

Certifikace Ochrana údajů EU-USA („Ochrana soukromí v EU-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Irsko neomezená společnost, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Prohlášení o ochraně údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certifikace Ochrana údajů EU-USA („Ochrana soukromí v EU-USA“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

„Facebook“ -Sociální plug-in

Na našem webu používáme zásuvný modul sociální sítě Facebook. Facebook je internetová služba společnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU tuto službu provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 náměstí Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování dat v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Facebook udržuje další informace o možných plug-inech a jejich příslušných funkcích

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, stáhne váš prohlížeč ikonu pro plug-in ze serverů Facebooku v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamená také datum a čas vaší návštěvy našeho webu.

Pokud jste při návštěvě některého z našich připojených webů přihlášeni ke službě Facebook, bude Facebook shromažďovat informace shromážděné modulem plug-in z vaší konkrétní návštěvy. Shromážděné informace pak mohou být přiřazeny k vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Použijete-li například tlačítko Facebook Like, budou tyto informace uloženy na vašem účtu Facebook a zveřejněny na platformě Facebook. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo použít pro prohlížeč doplněk, který zabrání načtení pluginu Facebook.

Další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese

https://www.facebook.com/policy.php

dostupná upozornění na ochranu údajů.

Sociální síť „Twitter“

Používáme plug-in sociální sítě Twitter na našem webu. Twitter je internetová služba poskytovaná společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování dat v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci plug-inu ze serverů Twitter v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Twitter zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se také zaznamenává datum a čas návštěvy našeho webu.

Pokud jste přihlášeni do služby Twitter při návštěvě některého z našich webových stránek pomocí pluginu, informace získané pomocí modulu plug-in vaší konkrétní návštěvy budou službou Twitter rozpoznány. Twitter zde může přiřadit takto shromážděné informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud používáte například tzv. Tlačítko „share“ z Twitteru, jsou tyto informace uloženy na vašem uživatelském účtu Twitter a v případě potřeby jsou zveřejněny na platformě Twitter. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Twitteru nebo provést příslušná nastavení v uživatelském účtu Twitter.

Další informace o shromažďování a používání údajů, o vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu naleznete na Twitteru

https://twitter.com/privacy

dostupná upozornění na ochranu údajů.

„Google +“ - sociální plug-in

Na našem webu používáme zásuvný modul sociální sítě Google+ („Google Plus“). Google+ je internetová služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Google udržuje další informace o možných doplňcích a jejich příslušných funkcích

https://developers.google.com/+/web/ 

připraven pro vás.

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek našeho webu, který navštívíte, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci plug-inu ze serverů Google v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Google zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se také zaznamenává datum a čas návštěvy našeho webu.

Pokud jste přihlášeni do Googlu při návštěvě některého z našich webových stránek pomocí plug-inu, budou informace shromážděné plug-inem vaší konkrétní návštěvy rozpoznány společností Google. Google může zde shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud používáte například tzv. Tlačítko „sdílení“ od společnosti Google, jsou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu Google a v případě potřeby zveřejněny na platformě Google. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit od Googlu nebo provést příslušná nastavení v uživatelském účtu Google.

Společnost Google si v tomto ohledu uchovává další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany

https://policies.google.com/privacy

dostupná upozornění na ochranu údajů.

Shariff tlačítka sociálních médií

Na našich webových stránkách používáme doplňky níže uvedených sociálních sítí. K integraci těchto plug-inů používáme plug-in „Shariff“.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek

Shariff je program s otevřeným zdrojovým kódem, který byl vyvinut společností c't and heise. Integrací tohoto modulu plug-in propojená grafika zabrání integraci modulů plug-in sociálních sítí uvedených níže při návštěvě našich webových stránek, na kterých je integrován příslušný modul sociální sítě. se automaticky připojí k příslušnému serveru plug-inu sociální sítě. Pouze když kliknete na některou z těchto propojených grafik, budete přesměrováni na službu příslušné sociální sítě. Teprve poté budou informace o procesu používání zaznamenány v příslušné sociální síti. Tyto informace zahrnují například vaši IP adresu, datum a čas a stránku, kterou jste navštívili na našem webu.

Pokud jste při návštěvě některého z našich webů přihlášeni pomocí příslušného plug-inu k některým službám sociální sítě, může poskytovatel příslušné sociální sítě rozpoznat informace shromážděné během vaší návštěvy a přiřadit je k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. nebo o tom publikovat. Používáte-li například tzv. Tlačítko sdílení v příslušné sociální síti, mohou být tyto informace uloženy na vašem uživatelském účtu a zveřejněny na platformě příslušného poskytovatele sociální sítě. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se buď odhlásit z příslušné sociální sítě před kliknutím na grafiku, nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu sociální sítě.

Heise udržuje další informace o „Shariff“

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

připraven.

Do našich webových stránek jsou integrovány následující sociální sítě:

Google+ 

společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Facebook 

of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, provozovaný v EU společností Facebook Ireland Limited, 4 náměstí Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.facebook.com/policy.php

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování dat v USA.

Twitter by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://twitter.com/privacy

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování dat v USA.

Google Analytics

Google Analytics používáme na našich webových stránkách. Toto je služba webové analýzy od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Služba Google Analytics se používá k analýze chování při používání našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování našich webových stránek.

Informace o použití a uživatelských informacích, jako je IP adresa, místo, čas nebo frekvence návštěv našich webových stránek, jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Používáme však Google Analytics s tzv. Anonymizační funkcí. Díky této funkci Google zkracuje IP adresu v EU nebo EHP.

Data shromážděná tímto způsobem společnost Google následně používá k tomu, abychom nám poskytli vyhodnocení návštěvy našich webových stránek a jejich využívání. Tato data lze také použít k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu.

Google uvádí, že nepřipojí vaši IP adresu k jiným datům. Google také udržuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

Máte k dispozici další informace o ochraně údajů, například o možnostech, jak zabránit použití dat.

Google také nabízí na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

tzv. deaktivační doplněk spolu s dalšími informacemi. Tento doplněk lze nainstalovat pomocí běžných internetových prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad údaji, které Google shromažďuje při přístupu na náš web. Doplněk upozorňuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, že informace o návštěvě našeho webu by neměly být přenášeny do Google Analytics. To však nebrání přenosu informací na nás nebo do jiných služeb webové analýzy. Samozřejmě také zjistíte, zda a jaké další služby webové analýzy používáme v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Google mapy

Na našem webu používáme Mapy Google k zobrazení naší polohy a vytvoření popisu trasy. Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Aby bylo možné na našem webu zobrazit určitá písma, naváže se při návštěvě našeho webu připojení k serveru Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Mapy Google integrovanou na našem webu, Google uloží do vašeho zařízení cookie prostřednictvím internetového prohlížeče. Vaše uživatelské nastavení a data jsou zpracována za účelem zobrazení našeho umístění a vytvoření popisu trasy. Nemůžeme vyloučit, že Google používá servery v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Prostřednictvím takto vytvořeného spojení se společností Google může společnost Google zjistit, z jakých webových stránek byla vaše žádost odeslána a na jakou adresu IP budou pokyny směrovány.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení v internetovém prohlížeči. Podrobnosti najdete v bodě „Cookies“.

Kromě toho jsou Mapy Google a informace získané prostřednictvím Map Google používány v souladu s podmínkami používání Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=cs a smluvními podmínkami pro Mapy Google Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps/.

Google také nabízí na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace.

Google reCAPTCHA

Na našem webu používáme Google reCAPTCHA ke kontrole a zamezení interakcí na našem webu automatizovaným přístupem, např. Pomocí tzv. Robotů. Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Tato služba umožňuje Googlu určit, z jakého webu je odeslán požadavek a ze které IP adresy používáte tzv. Vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro nabídku a záruku této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek a v obraně proti nežádoucímu, automatizovanému přístupu ve formě spamu nebo podobně.

Google nabízí na

https://policies.google.com/privacy

další informace o obecném nakládání s vašimi uživatelskými daty.

Písma Google

Na našem webu používáme písma Google k zobrazení externích písem. Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržována také pravidla EU o ochraně údajů.

Aby bylo možné na našem webu zobrazit určitá písma, naváže se při návštěvě našeho webu připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém fungování našich webových stránek.

Připojením k Googlu při přístupu na náš web může Google určit web, ze kterého byla vaše žádost odeslána, a IP adresu, na kterou má být písmo odesláno.

Google nabízí na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace, zejména o možnostech, jak zabránit využívání údajů.

YouTube

Používáme YouTube na našem webu. Toto je video portál společnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“.

YouTube je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google a tím dceřiná společnost YouTube zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou při zpracování dat v USA splněny.

Používáme YouTube ve spojení s funkcí „Režim rozšířené ochrany dat“, abychom vám mohli ukázat videa. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek. Podle YouTube funkce „Režim rozšířené ochrany dat“ znamená, že níže uvedená data budou přenesena na server YouTube, pouze pokud skutečně spustíte video.

Bez této „rozšířené ochrany dat“ bude navázáno připojení k serveru YouTube v USA, jakmile vyvoláte jednu z našich internetových stránek, na kterých je vloženo video YouTube.

Toto připojení je nezbytné, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našem webu prostřednictvím internetového prohlížeče. V průběhu toho bude YouTube shromažďovat a zpracovávat alespoň vaši IP adresu, datum a čas a web, který jste navštívili. Kromě toho je navázáno připojení k reklamní síti „DoubleClick“ od Googlu.

Pokud jste přihlášeni na YouTube současně, YouTube přiřadí informace o připojení k vašemu účtu YouTube. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení v uživatelském účtu YouTube.

Za účelem funkčnosti a analýzy chování při používání YouTube YouTube trvale ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání souborů cookie provedením nastavení v internetovém prohlížeči. Více informací naleznete v sekci „Cookies“ výše.

Společnost Google si v tomto ohledu uchovává další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany

https://policies.google.com/privacy

dostupná upozornění na ochranu údajů.

Vimeo

Na našem webu používáme „Vimeo“ k zobrazování videí. Toto je služba společnosti Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (dále jen "Vimeo").

Část zpracování uživatelských dat probíhá na serverech Vimeo v USA. Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active)

Společnost Vimeo však zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů jsou dodržovány i při zpracování dat v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud navštívíte stránku našeho webu, na které je vloženo video, naváže se připojení k serverům Vimeo v USA a zobrazí se video. Z technických důvodů je nutné, aby Vimeo zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se také zaznamenává datum a čas návštěvy našeho webu.

Pokud jste přihlášeni do Vimeo současně při návštěvě jedné z našich internetových stránek, na kterých je vloženo video Vimeo, může Vimeo tam získané informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Vimeo nebo podle toho nakonfigurovat svůj uživatelský účet Vimeo.

Vimeo používá službu webové analýzy Google Analytics pro účely analýzy funkčnosti a využití. Google Analytics ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče a odesílá informace o použití našich webových stránek, na kterých je vloženo video Vimeo společnosti Google. Nelze vyloučit, že Google tyto informace zpracovává v USA.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení v internetovém prohlížeči. Podrobnosti najdete v bodě „Cookies“.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek a v legitimním zájmu Vimeo na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Vimeo nabízí pod

http://vimeo.com/privacy.

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí.

BootstrapCDN

Používáme službu BootstrapCDN, síť pro doručování obsahu („CDN“), na našem webu k optimalizaci rychlosti načítání, návrhu a prezentace obsahu našeho webu na různých zařízeních. Toto je služba společnosti StackPath, LLC, 2021 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA, dále jen „BootstrapCDN“.

Abychom mohli rychle doručit obsah našich webových stránek, používá služba tzv. Knihovny JavaScript. Odpovídající soubory jsou načteny ze serveru BootstrapCDN, který zaznamenává vaši IP adresu.

Prostřednictvím certifikace podle EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active

BootstrapCDN zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také předpisy EU o ochraně údajů.

BootstrapCDN také nabízí

https://www.stackpath.com/legal/master-service-agreement/#privacy  

další informace o ochraně údajů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v urychlení doby načítání našich webových stránek a v jejich optimalizaci.

Chcete-li zabránit spuštění kódu JavaScript z BootstrapCDN jako celku, můžete nainstalovat tzv. Blokátor JavaScriptu, například noscript.net nebo ghostery.com. Pokud zabráníte nebo omezíte provádění kódu Java Script, může to z technických důvodů znamenat, že nemusí být k dispozici veškerý obsah a funkce našeho webu.

jQuery CDN

Službu na našem webu využíváme k optimalizaci rychlosti načítání, návrhu a prezentace obsahu našich webových stránek na různých zařízeních

jQuery CDN, síť pro doručování obsahu („CDN“). Toto je služba nadace jQuery, dále jen „jQuery“. jQuery je distribuován pro nadaci JS prostřednictvím StackPath CDN.

Abychom mohli rychle doručit obsah našich webových stránek, používá služba tzv. Knihovny JavaScript. Odpovídající soubory se načtou ze serveru CDN, pokud již nejsou k dispozici v mezipaměti prohlížeče při návštěvě jiného webu. V případě připojení k serveru CDN je zaznamenána vaše IP adresa. Nelze vyloučit, že dojde k připojení k serveru mimo EU.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v urychlení doby načítání našich webových stránek a v jejich optimalizaci.

Chcete-li zabránit jQuery v provádění kódu JavaScript jako celku, můžete nainstalovat tzv. Blokátor JavaScriptu, například noscript.net nebo ghostery.com. Pokud zabráníte nebo omezíte provádění kódu Java Script, může to z technických důvodů znamenat, že nemusí být k dispozici veškerý obsah a funkce našeho webu.

Cookiebot

We use Cookiebot to display cookie banners. Cookiebot is a product of Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, hereinafter "Cybot."

Cookiebot informs you about the use of cookies on the website and allows you to make a decision about their use.

If you agree to the use of cookies, the following data will be automatically recorded by Cybot:

• your anonymized IP address;
• the date and time of your consent;
• the user agent of your browser;
• the provider's URL;
• an anonymous, random, and encrypted key.
• your cookie status which serves as proof of consent.

The encrypted key and cookie status are stored by means of a cookie on your device to enable the corresponding cookie status to be restored when you return to our site. This cookie automatically deletes after 12 months. 

The legal basis for this processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest is in the user-friendliness of the website and the fulfillment of the statutory requirements of GDPR.

You can prevent cookies from being installed and/or delete this cookie by adjusting the settings on your internet browser.

Go to this link to read the Cybot privacy policy:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Google AdWords se sledováním konverzí

Na našich webových stránkách používáme reklamní komponenty Google AdWords a tzv.
Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Měření konverzí používáme k cílení naší nabídky. Právním základem je čl. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Pokud jste se na naši stránku dostal/-a prostřednictvím reklamy uveřejněné na Googlu, bude od Google Adwords na Vašem počítači umístěn Cookie. Cookie pro Conversion-Tracking bude umístěn tehdy, pokud uživatel klikne na reklamu uveřejněnou od Googlu. Tyto Cookies ztratí platnost po 30 dnech a neslouží Vaší osobní identifikaci.

Pokud navštěvujete konkrétní stránky naší webové stránky a platnost Cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste vy jako uživatel klikl/-a na naši reklamu umístěnou na Googlu a byl/-a přesměrován/-a na naši stránku.

Informace získané prostřednictvím Cookies slouží Googlu k vytvoření návštěvních statistik pro naši webovou stránku. Touto statistikou zjistíme celkové množství uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a dále jaké stránky našich webových stránek byly následně daným uživatelem otevřeny. My, příp. jiní inzerenti „Google-Adwords“ však neobdržíme žádnou informaci, která by mohla vest k osobní identifikaci uživatele.

Instalaci Cookies můžete zabránit přes odpovídající nastavení Vašeho prohlížeče, například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které všeobecně deaktivuje automatické umisťování Cookies nebo speciálně blokuje pouze Cookies domény “googleadservices.com”.

Odpovídající prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu naleznete v následujícím odkazu:

https://services.google.com/sitestats/cs.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

zejména informace o tom, jak můžete zabránit použití vašich údajů.

Google AdSense

Naše webové stránky používají Google AdSense. Google AdSense je služba společnosti Google Inc.,
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů.

Google AdSense ukládá soubory cookie a webové majáky do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho prohlížeče. To společnosti Google umožňuje analyzovat, jak používáte naše webové stránky. Kromě vaší IP adresy a zobrazených reklamních formátů budou takto shromážděné informace předány společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto informace také sdílet s třetími stranami. Společnost Google uvádí, že vaši IP adresu nepřipojí k jiným údajům.

Právním základem je čl. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem se čte v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich stránek.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v sekci o cookies výše.

Kromě toho společnost Google nabízí doplněk pro odhlášení

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

zejména o možnostech, jak zabránit používání údajů.

Google Remarketing

Naše webová stránka používá Google Remarketing. Google Remarketing je služba společnosti Google Inc. Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů.

Tuto funkci využíváme k poskytování zájmově orientované personalizované reklamy na webech třetích stran, které se také účastní reklamní sítě Google.

Právním základem je čl. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem se čte v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich stránek.

Aby tato reklamní služba fungovala, ukládá společnost Google do vašeho zařízení soubor cookie se sekvencí čísel prostřednictvím vašeho prohlížeče, když navštívíte naše webové stránky. Tento soubor cookie zaznamenává jak vaši návštěvu, tak používání našich webových stránek v anonymní podobě. Osobní údaje však nebudou předány. Pokud následně navštívíte webovou stránku třetí strany, která také používá reklamní síť Google, může se zobrazit reklama, která odkazuje na naše webové stránky nebo na naše nabídky.

Chcete-li tuto funkci trvale zakázat, společnost Google poskytuje plugin prohlížeče pro většinu běžných prohlížečů

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

Stejně tak používání cookies od některých poskytovatelů, např.

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Nebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

lze deaktivovat opt-out.

Cross-device marketing Google může sledovat vaše způsoby používání na více zařízeních, takže se vám může zobrazovat zájmově orientovaná personalizovaná reklama, i když přepnete zařízení. To však vyžaduje, abyste souhlasili s propojením historie procházení se stávajícím účtem Google.

Google nabízí více informací o Google Remarketing na adrese

http://www.google.com/privacy/ads/

Microsoft Bing Ads

Na našich webových stránkách používáme Bing Ads společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, „Microsoft“).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active)

Společnost Microsoft zaručuje, že bude při zpracování dat ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Právním základem pro shromažďování a zpracování těchto informací je Čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování našich stránek.

Pokud kliknete na reklamu umístěnou ve vyhledávači Bing, společnost Microsoft uloží do vašeho koncového zařízení soubor cookie, který vaši aktivitu sleduje prostřednictvím vašeho prohlížeče. Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 180 dnech a nepoužívá se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky naší webové stránky a cookie dosud nevypršela, společnost Microsoft a my můžeme uznat, že jste klikli na reklamu umístěnou u společnosti Bing a odtud jste byli přesměrováni na náš web.

Společnost Microsoft používá informace shromážděné sledovacím souborem cookie k sestavování statistik návštěv za nás. To nám poskytuje informace o počtu přístupů vyvolaných reklamou umístěnou na Bing a které stránky na našem webu byly následně zpřístupněny. Nezískáváme však žádné informace, které by mohly být použity k vaší osobní identifikaci.

Kromě toho může společnost Microsoft pomocí sledování napříč zařízeními sledovat vaše chování uživatelů na více zařízeních. To společnosti Microsoft umožňuje zobrazovat personalizovanou reklamu na všech zařízeních.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení v prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v sekci o cookies výše.

Pokud máte účet Microsoft, můžete také změnit nastavení personalizované reklamy na adrese
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=cs-CZ.

Společnost Microsoft také poskytuje další informace o reklamách Bing, shromažďování a použití dat a vašich právech a informacích o tom, jak můžete chránit své soukromí na https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2 and https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

MailChimp - Newsletter

Nabízíme Vám možnost zaregistrovat se k odběru našeho bezplatného newsletteru prostřednictvím našich webových stránek.

Používáme MailChimp, služba Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, v uvedeném jako "The Rocket Science Group".

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Rocket Science Group zaručuje, že se při zpracování údajů ve Spojených státech bude řídit předpisy EU o ochraně osobních údajů. Skupina Rocket Science Group navíc nabízí další informace o svých postupech ochrany údajů na

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho bezplatného zpravodaje, budou údaje, které od vás za tímto účelem požadujete, tj. Kromě toho bude uložena vaše IP adresa a datum a čas vaší registrace. Během procesu registrace bude získán váš souhlas se zasíláním tohoto zpravodaje spolu s konkrétním popisem typu obsahu, který nabídne, a odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Newsletter pak rozeslal Rocket Science Group bude také obsahovat sledovací pixel s názvem webový maják. Tento pixel nám pomáhá vyhodnotit, zda a kdy jste si přečetli náš newsletter a zda jste klikli na některou zbývající položku. Kromě dalších technických údajů, jako jsou údaje o hardwaru vašeho počítače a vaší IP adrese, budou zpracovávané údaje uloženy, abychom mohli optimalizovat náš newsletter a reagovat na přání našich čtenářů. Údaje tak zvýší kvalitu a atraktivitu našeho newsletteru.

Právním základem pro zasílání newsletteru a analýzy je čl. 1 svítí. (a) GDPR.

Svůj předchozí souhlas se zasíláním tohoto zpravodaje můžete odvolat podle čl. 3 GDPR s budoucím účinkem. Jediné, co musíte udělat, je informovat nás, že jste odvolání svůj souhlas, nebo klikněte na odkaz pro odhlášení obsažené v každém newsletteru.

Newsletter přes WhatsApp

Můžete také dostávat náš bezplatný newsletter prostřednictvím služby instant messaging WhatsApp. WhatsApp je služba společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, oba označované jako "WhatsApp". Některá uživatelská data jsou zpracovávána na serverech WhatsApp v USA, které jsou certifikovány podle štítu EU-USA na ochranu soukromí.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

Společnost WhatsApp zaručuje, že při zpracování údajů ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů. Společnost WhatApp navíc nabízí další informace o svých postupech ochrany údajů na

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Chcete-li dostávat náš newsletter přes WhatsApp, potřebujete účet WhatsApp. Podrobnosti o tom, jaké informace společnost WhatsApp shromažďuje při registraci, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp.

Pokud se poté přihlásíte k odběru našeho zpravodaje WhatsApp, číslo mobilního telefonu, které jste zadali během procesu předplatného, bude zpracováno společností WhatsApp. Kromě toho bude uložena vaše IP adresa , datum a čas vaší registrace. Během procesu registrace bude získán váš souhlas se zasíláním tohoto zpravodaje spolu s konkrétním popisem typu obsahu, který nabídne odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Právním základem pro zasílání newsletteru a analýzy je čl. 1 svítí. (a) GDPR.

Svůj předchozí souhlas se zasíláním tohoto zpravodaje můžete odvolat podle čl. 3 GDPR s budoucím účinkem. Jediné, co musíte udělat, je neformální nám, že odvoláváte svůj souhlas. Doručení newsletteru můžete také zablokovat změnou nastavení v softwaru WhatsApp v zařízení.

Máme 25 let zkušeností v IT

 

Free Joomla! template by L.THEME